dinsdag 6 maart 2012

Waarom je beter twee keer keer nadenkt als je wordt uitgenodigd voor kankerscreening


De informatie is leugenachtig
De officiële informatie over borstkankerscreening is leugenachtig. Het is bewezen dat vrouwen geen flauw benul hebben van de voor- en nadelen van borstkankerscreening. De voordelen worden opgeblazen, de nadelen geminimaliseerd, de onzekerheid verzwegen. Wie wat Engels leest, consulteert best de Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org/) voor onpartijdige informatie.

Screeningtesten zijn onvolmaakt
1. Er zijn veel gezonde personen voor weinig mensen met kanker. Dat veroorzaakt veel vals positieve testen. Deze vals positieve testen noodzaken vervolgonderzoek en veroorzaken kankervrees.
2. Veel kankers worden gemist. Mensen doen mee aan screening om te worden gerustgesteld, maar een negatieve test is een valse geruststelling.

Kanker is een evolutionair proces
1. Kankerscreening vindt veel goedaardige gezwellen die de persoon nooit last zouden hebben berokkend gedurende het leven. Dit veroorzaakt overbodige behandelingen, waaronder borst- of prostaatamputaties.
2. Kankerscreening mist de agressieve gezwellen, die al zijn uitgezaaid bij screening.

Sterfte aan een specifieke kanker is steeds beperkt
1. Borstkanker, de meest frequente en dodelijke chronische vorm van kanker bij vrouwen, doodt minder dan 1 vrouw op 50 in de doelgroep van screening. Zelfs als deze sterfte relatief met 25% afneemt, betekent dat nog steeds maar 1 vrouw op 200 kan genieten van de voordelen. Dat is ongeveer een maand gewonnen aan levensverwachting. U weet dat de levensverwachting zowat jaarlijks met een tweetal maanden toeneemt.
2.  Dergelijke kleine kansen zijn onmogelijk te bewijzen. Door het toegenomen aantal behandelingen in de gescreende groep kan de sterfte door andere oorzaken dan kanker toenemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten