zondag 23 oktober 2016

Over griepvaccinatieOver griepvaccinatie en placebo

Alle Nederlanders moeten placebopillen nemen. Systematisch gebruik van placebo zou de Nederlandse levensverwachting met vijf jaren doen toenemen. Het is aangetoond in meta-analyses van controlebevolkingen van gerandomiseerde studies van hoge kwaliteit dat deelnemers die regelmatig hun placebo nemen, hierdoor een 46% lagere sterfte ervaren dan deelnemers die hun placebo niet of slecht nemen.

Vervang placebo door griepvaccinatie bij ouderen, en u hebt de beschrijving van de hierover beschikbare evidence. U twijfelt vermoedelijk aan de biologische plausibiliteit dat placebo de sterfte kan doen dalen. Maar waarom zou de griepvaccinatie biologisch meer plausibel zijn. Ouderen krijgen potentieel dodelijke longontstekingen van griep, omdat hun weerstand versleten is. Vaccinatie wordt geacht de weerstand tegen griep op te vijzelen, maar bij bejaarden met gedaalde weerstand legt de griepprik de zweep over een stervend paard. Harder gaat dat niet lopen. Als u de observationele studies bekijkt die de weldaden van de griepvaccinatie bezingen, zal u bemerken dat de totale sterfte bij mensen die de griepprik nemen, 30-50% procenten lager is dan zij die die prik niet nemen. Is dat biologische plausibel, voor een ziekte die 4% van de sterfte kan verklaren?

U vermoedt dat mensen die placebo goed nemen, niet vergelijkbaar zijn met mensen die placebo slecht nemen. Observationele epidemiologie als natuurlijk experiment is waardevol: mensen worden vergeleken die toevallig al dan niet zijn blootgesteld aan een agens. Maar we weten al heel lang dat het al dan niet goed nemen van enig medicijn geen toeval is. Dat heet het healthy user effect.  Het verschil in sterfte tussen goede en slechte placebogebruikers is een goede maat van dit effect, omdat placebo zelf inert is. Als u het verschil in sterfte tussen gebruikers en niet-gebruikers van de griepprik vergelijkt met dat van gebruikers en niet-gebruikers van placebo, ontdekt u dat de griepprik niet effectiever is dan placebo.

Enkel goed uitgevoerde gerandomiseerde, gecontroleerde trials zijn in staat om een niet vertekend beeld te geven van het effect van enige gezondheidsinterventie. Die zijn er over griepvaccinatie bij volwassenen. Maar niet bij ouderen.  Nu wil ik wel het effect bij gezonde volwassenen meewegen. De meta-analyse, gepubliceerd in de Lancet Infectious Diseases van 2012, toont dat de griepprik inderdaad beschermt tegen de griep, maar niet erg goed. De griepstammen van het vaccin passen vaak niet goed op de tijdens een epidemie circulerende stam. De griepincidentie in de gevaccineerde bevolking was 1,2%, in de niet gevaccineerde 2.7%. Het number needed to vaccinate was 64. Het is een van de vele geheimen die de officiële gezondheidspromotie graag voor u verbergt.

Het zou onethisch zijn om griepvaccinatie bij ouderen te stoppen? Preventieve medische interventies bij gezonde personen moeten nochtans gebaseerd zijn op solide bewijs. Er is geen bewijs van effectiviteit, er is veel bewijs van systematische bias, manipulatie en misleiding.  De industrie verdient aan de griepprik, wetenschappers en ambtenaren overleven bij het voortbestaan ervan. Hen vragen om advies, is makers van WC-eend vragen om advies over WC-eend. Als arts bent u verplicht patiënten transparant te informeren. Als u de vraag stelt of een cliënt een griepvaccin wil, informeer hem dan volgens de state of the art van evidence based medicine. U moet 64 gezonde volwassenen prikken om één griepaanval te voorkomen. Als u jaarlijks uw griepprik neemt gedurende uw hele volwassen leven (18-65), hebt u één kans op twee dat een of meer griepaanvallen worden voorkomen. U hebt één kans op twee dat u enkel last hebt van de (doorgaans milde) bijwerkingen. Als u ouder dan 65 bent, is er geen bewijs dat de griepprik eender wat voorkomt. 

Het wordt dan rustig in de herfst.

Verdere lectuur:

Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2012; 12: 36–44. De geciteerde review in het artikel.

Demicheli V, Jefferson T, Al-Ansary LA, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub5. Cochrane review: is nog iets kritischer.

Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long-term care institutions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD005187. DOI: 10.1002/14651858.CD005187.pub5. Voor wie geïnteresseerd is in het nut van griepvaccinatie van verzorgend personeel. This review does not provide reasonable evidence to support the vaccination of healthcare workers to prevent influenza in those aged 60 years or older resident in Long Term Care Institutes.”

Simpson SH, Dean T, Eurich DT, Majumdar SR, Padwal RS, Tsuyuki RT, Varney J, Johnson JA. A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. BMJ, doi:10.1136/bmj.38875.675486.55 (published 21 June 2006) Bevat onder andere de vergelijking tussen mensen die goed of slecht placebo nemen

Bonneux L. De grieppandemie: verwachtingen. Demos, Jaargang 25, Augustus 2009. Pag 1. Achtergrondartikel over de griepepidemiologie

Bijl D. Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie. Geneesmiddelenbulletin 2011; 45: 109-117. Kritisch overzichtsartikel over de influenzavaccinatie.woensdag 11 februari 2015

Universiteit

Nederland wil bezuinigen op studiebeurzen. Ik ben geen voorstander van het vermenigvuldigen van universitaire titels en diploma’s. De numerus clausus op geneeskunde met een open aanbod in de gezondheidswetenschappen heeft geleid tot een vloedgolf gezondheidsbetweters allerhande die op zoek moesten naar een salaris en de zin van hun bestaan. Milde schattingen beschrijven dat 85% van het huidige medisch wetenschappelijk onderzoek onbenullig of waardeloos is.  De universiteit is een opgezwollen waterhoofd dat rotzooi produceert in dienst van wie het wil betalen. In het Prisma-onderzoek vonden Hak, Grobbee en anderen van het Utrechts Julius Centrum (Arch Intern Med 2005;165:274) dat griepvaccinatie bij de 65+ de totale sterfte en ziekenhuisopnames deed dalen met respectievelijk 50% and 48%. Griepvaccinatie voorkwam tien keer meer sterfte dan griep kan veroorzaken; het halveerde zowat het aantal opnames voor heupbreuken of knieprothesen. Dat is beter dan Kwakkedoris’ slangenolie. In Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention (OnlineFirst December 6, 2011) maakte het Nederlandse landelijke propagandateam voor borstkankerscreening verder propaganda voor borstkankerscreening. Deze kankerscreening bij 70 plussers deed volgens hen de borstkankersterfte met 84% dalen. Na wonderbaarlijke correctie voor zelfselectie. Het geciteerde betrouwbaarheidsinterval (71-91%) is een Chinese invulling van het begrip “betrouwbaar”: wat goed is voor de Partij. Een dergelijke spectaculaire sterftedaling zou uit alle sterftegegevens springen die Nederland vergelijkt met alle andere landen die niet systematisch screenen bij de 75+.  Onderzoekers hebben dit opgeschreven met droge ogen, reviewers hebben dit niet weggehoond en redacties hebben deze volstrekte nonsens gepubliceerd. Het hout van de wetenschap wordt massaal bewoond door houtwormen. De wetenschapsbladen bulken van de geperverteerde onderzoeksdesigns die leveren wat partij, regering en industrie van de auteurs verlangen: propaganda om meer te consumeren.  Wat telt, is geld: de enige universele waarde die de moderne ondernemende universiteit nog aanhangt.
De Engelstalige wiki over de Cochrane collaboration beschrijft deze als een onafhankelijke, niet-gouvernementele samenwerking zonder winstoogmerk van (gedreven) vrijwilligers.  Onafhankelijk, zonder winstoogmerk in dienst van de wetenschap: het klinkt als wat ik verwacht van de universiteit. Peter Gotzsche en Tom Jefferson, leiders van Cochrane studiegroepen, onderzochten en demonstreerden de systematische misleiding over mammografische borstkankerscreening en griepvaccinatie. Tom Jefferson toonde daarbij aan dat enige publicatie over griepvaccinatie in een toptijdschrift, en latere citatie hiervan, niet correleerde met enig objectief meetbare methodologische kwaliteit of met de omvang van de studie, maar met financiering door de industrie (BMJ 2009;338:b354). Het klinkt als wat ik verwacht van kritisch universitair onderzoek.

Van de huidige universiteit kan het me daarom geen barst schelen hoeveel of hoe weinig studenten ze tegen hoeveel of hoe weinig geld ze binnen haalt.  Ze produceert in hoofdzaak waardeloos of nutteloos onderzoek in dienst van de belangen van hun financiers. Jonge mensen opzadelen met grote schulden zal dat enkel erger maken. Voor de krachten van het goede nadenken over wie wat moet betalen, moeten ze nadenken over welke universiteit ze nog willen. Een goede brouwerij maakt uit gerst en hop lekker bier. Een goede universiteit maakt van begaafde jongeren kritische intellectuelen met een weidse, op feiten gebaseerde blik op de wereld. De huidige onderzoeksbureaus in dienst van staat en industrie jagen begaafde jongeren weg en maken van de middelmaat carrièristen op eeuwige zoektocht naar geld.

(Ook verschenen in Medisch Contact)

maandag 22 december 2014

Bagger


De auteur heeft drie cafetaria’s van universitaire medische centra aan den lijve ondervonden. Specialiteiten: groenten sufgekookt in pekel, verkoold vlees in vieze jus van glucosestroop, en gefrituurde vis in vettigheid. Het is onmiskenbaar een taak voor de volksgezondheid om de kwaliteit van de collectieve keukens boven die van een doorsnee Oost-Europese legerkazerne uit te tillen. Maar terwijl de biomassa Nederlanders een stuk sneller toenam dan hun aantal, ontploften de medische faculteiten in snel groeiende productie-eenheden van bedrukt papier.

Ik zocht in PubMed met de sleutelwoorden ‘cancer’, ‘epidemiology’ en ‘nutrition’, gecombineerd met ‘Netherlands’ in de affiliatie. Vervolgens identificeerde ik de laatste vijftig artikelen over dit onderwerp en las de abstracts. Het beroep van wetenschapper kan hard zijn. Onderzoek begint met het scheppen van doelgerichte theorieën in een vlucht van de verbeelding. Verbeelding is wel het laatste waarop deze kankerepidemiologen zich willen laten betrappen. Ze hebben, letterlijk en figuurlijk, geen idee. Ze graaien blind in de zwarte doos van vele nutriënten en vele kankers.
De studiehypothese is die van mijn oma: als je ziek bent, heb je iets verkeerd gegeten. Nederlanders eten meerdere keren daags. Nederlanders eten velerlei soorten groenten, fruit en vlees en drinken verschillende soorten drank, waaronder de bij subsidiegevers immer populaire alcohol en melk. Pleur dit allemaal in voedingstabellen en je hebt nog veel meer nutriënten. Als je geen last hebt van enig idee, kun je tot in het oneindige de associaties opbaggeren uit dit troebele water. Als er ooit iets waardevols tussen zou zitten, is dat onmogelijk te onderscheiden van toeval.

Onder de bezielende leiding van hun promotor-baggeraar storten de jonge promotiestudenten zich op de software en snijden ze een dun worstje in de kleinst mogelijke publicatieplakjes. Een auteur beschrijft associaties tussen voeding en blaaskanker. Dat is nooit iets geweest en zal – zolang er geen plausibele theorie is – ook nooit iets worden. Over ‘niets’ kun je veel schrijven, acht artikelen om precies te zijn. Je begint met ‘meta-analysen’. Met een sleepnet dreg je de inhoudsloze bagger van anderen op en herkauwt die nog eens. Vervolgens ga je baggeren in de eigen afval. Bloemkool, gekookte worteltjes, mandarijntjes en b-cryptoxanthine zijn ‘statistisch significant invers geassocieerd’ (ik vind dit niet uit). De gegevens ‘suggereren mogelijk een positieve associatie bij mannen en waarschijnlijk een inverse associatie bij vrouwen’ (ook dit vind ik niet uit). Thee is ‘invers geassocieerd’ met blaaskanker (artikel 1) of ‘schijnt níet gerelateerd te zijn’ aan blaaskanker (artikel 2). Alcohol bevordert blaaskanker bij mannen, niet bij vrouwen, maar de gegevens ‘suggereren’ geen grote effecten. Er wordt wat afgesuggereerd over deze bagger, maar er is nooit iets gevonden wat we al geen eeuwigheden wisten.

Zoek en vervang blaaskanker door prostaatkanker en je verkrijgt het werk van zijn voorganger. Witte wijn en aperitiefwijnen toonden een verband met prostaatkanker, maar rode wijn niet. Dierlijke producten toonden geen verband met prostaatkanker, maar ‘zekere’ vetzuren wel. Uit de groentenbak komen rauwe andijvie, mandarijntjes en druiven als beschermend, porei, appelsienen en champignons als schadelijk. Zoek en vervang prostaatkanker door dikkedarmkanker en daar treedt de nieuwe toekomstige hooggeleerde voor het voetlicht. Die is nog in de fase van het opdreggen van de bagger van anderen. Veel alcohol drinken was ‘matig’ gecorreleerd met dikkedarmkanker. Zijn voorganger ontdekte dat calcium het risico op prostaatkanker verhoogt; hij vindt dat calcium het risico op dikkedarmkanker verlaagt.

Negatief onderzoek kan het belangrijke resultaat zijn van interessante ideeën die helaas fout bleken. Zonder idee is negatief onderzoek negatief. Het doelloos baggeren in voedingsgekanker is de demonstratie van academische inteelt: nutteloos onderzoek dat vegeteert in de zelfgeschapen virtuele wereld van specialistische tijdschriften. De geciteerde kankers zijn verouderingskankers en een beroepsrisico van iedere zich seksueel voortplantende veelcellige samenwerking. Zoals in iedere samenwerking gedraagt niet ieder zich altijd naar behoren. Natuurlijke evolutie heeft onze fysiologie geboetseerd: we zijn vegetariërs die zich tot jagende en verzamelende alleseters hebben omgeschoold. Moeder zorgde voor het gevarieerd basisdieet van wortels, granen, fruit en eetbare bladeren. Vader rende langer dan zijn ‘fastfood’: op de hete savanne zijn zwetende, naakte en rechtop lopende apen de ongeslagen kampioenen op de lange afstand. Vlees vonden we heel smakelijk. Het leverde vermoedelijk echter minder calorieën en eiwitten op dan status en het lekkerder en vruchtbaarder wijfje, voor de succesvolle jager. Onze adaptatie aan vleeseten blijft incompleet: een te groot pakket vlees in onze voeding kunnen wij niet aan.

Deze wijsheid is ouder dan homo sapiens: eet gevarieerd, ren genoeg, zwelg niet in het vlees en houd je gewicht in de gaten. Als vijftig jaar epidemiologisch onderzoek over voeding en kanker daaraan iets heeft toegevoegd, mogen ze het zeggen. Dat hebben ze dan goed verborgen gehouden!

Medisch Contact, 22 december 2004


zaterdag 23 augustus 2014

Dinant, 23.08.1914

Letterlijk (uit De Standaard, 23.08.2014)

Uitgeefster Angèle Manteau (1911-2008) maakte als kind in Dinant het begin van de oorlog van nabij mee.

Plots werd er op onze deur gebeukt. Mijn moeder, aan wier rokken ik me vastklampte, deed open. Voor ons stonden twee ulanen die ons bevalen onmiddellijk het huis te verlaten. Op straat had zich intussen een stoet gevormd, bestaande uit al onze buren, maar zonder mannen. Die werden apart gehouden om te worden weggevoerd. Zo ook mijn vader. Dat ik als klein meisje zo brutaal ben losgerukt van de persoon met wie ik het innigst verbonden was, tekent me voor de rest van mijn leven. (...)

Nadat onze stoet zich in beweging had gezet, werden de huizen één voor één in brand gestoken. Met brandbommen. Wij lopen tussen de brandende huizen door. Een voettocht door de hel. Als ik moe word in de benen neemt mijn moeder me op de arm. Om mijn haar tegen de wegspringende vonken te beschermen legt ze haar zakdoek op mijn hoofd. We bleken te worden weggevoerd naar de gevangenis van Dinant, een imposant gebouw. Daar werden we opgesloten. Na lange tijd werden we bijeengedreven op een langs drie zijden ommuurd plein naast de gevangenis. Daar worden we opgesteld in rijen van drie, met de rug naar een van de muren. Traag moeten we opschuiven naar links. Voor de muur tegenover ons wachten vijandelijke soldaten, het geweer op de knie.

Op bevel beginnen ze te vuren. Op kinderen en vrouwen. Bejaarde vrouwen, zieke vrouwen, vrouwen met baby’s op de arm. Als vee worden we naar de executieplaats gedreven. Dan verschijnt er plots een Duitse officier. Hij geeft bevel het vuur te staken. Niemand begrijpt waarom. Maar even later lopen we de weg terug, opnieuw tussen de brandende huizen door. Nog altijd zijn er beelden die me achtervolgen en kwellen. Zoals dat van de jonge vrouw die in de rij naast mijn moeder liep. We waren net vrijgelaten uit de gevangenis en er was bevel tot staakt het vuren gegeven. Ik zat op mijn moeders arm en de jonge vrouw droeg eveneens een kind, jonger nog dan ik. Plots werd het kind getroffen door een verdwaalde kogel. Nog altijd klinkt de rauwe kreet van die moeder me in de oren: ‘Madame Manteau, madame Manteau – mon enfant est mort!’ Waarom dit kind en niet ik? Dergelijke vragen spoken, zo veel jaren later, nog altijd door mijn hoofd. Ook in andere wijken van de stad bleken massaexecuties te zijn uitgevoerd. (...)

Van één gezin werden de ouders en vijf van hun kinderen vermoord. Het aantal slachtoffers van het bloedbad van 23 augustus bedroeg in totaal 685. Daar stonden we dan, vier vrouwen van uiteenlopende leeftijd. Wij, die voor 23 augustus 1914 gewend waren geweest aan zilveren bestek, kristallen wijnglazen en wit porselein, waren van de ene dag op de andere tot de status van armlastigen vervallen. We hadden geen eten, geen kleding, geen schoeisel – niets. Het zou nog een hele tijd duren voordat er enige bescheiden hulpverlening op gang kwam. In de tussentijd moeten er mirakels zijn gebeurd, want we wisten ons in leven te houden. Ik miste mijn vader. De onzekerheid ontrent zijn lot vond ik nog het ergste van alles.

(Haar vader heeft het overleefd)

donderdag 24 juli 2014

Een AED op iedere plee

 

PublicatieMedisch Contact Nr. 29/30 - 17 juli 2014
Jaargang2014
RubriekColumn
AuteurLuc Bonneux
Pagina's1443
Een automatische externe defibrillator (AED) leest het hartritme van een slachtoffer van een hartstilstand, en geeft volautomatisch wanneer nodig een stroomstoot om een ventrikelfibrillatie te beëindigen. De invoering van AED’s gebeurt op de gebruikelijke preventieve wijze: door de gezonde burger een rad voor de ogen te draaien. De voordelen worden schandelijk overdreven, nadelen worden niet geteld, over kosten geen woord.
Volgens de cijfers krijgen 15.000 Nederlanders jaarlijks een hartstilstand. Na een hartstilstand sterft 90 procent. In welke registratie zijn die vele lijken verborgen? Er waren in Nederland in 2012 in het totaal 8500 doden door enig infarct of hartstilstand – alle leeftijden, alle burgers, alle infarcten en alle hartstilstanden. Er wordt, deels uit onkunde, deels met opzet, verwarring geschapen over wat een hartstilstand is. Er overleden in 2012 141.000 Nederlanders: bij 141.000 Nederlanders stond het hart stil. Als dat in het ziekenhuis gebeurt, rukken de met defibrillatoren gewapende troepen uit. Met wat geluk kan je zo wel enige hartstilstanden behandelen vooraleer je de patiënt overdraagt aan de begrafenisondernemer.
Het enig nuttige doelwit van de AED is de ventrikelfibrillatie bij een verder nog gezond hart, veroorzaakt door een infarct of een aangeboren hartgebrek. De relevante noemer is dus het aantal ‘shockable’ ritmestoornissen buitenshuis en buiten het ziekenhuis. 80 procent van de hartstilstanden gebeurt thuis, 70 tot 80 procent is niet shockable. Volgens de statistieken van de American Heart Association worden er in Nederland ongeveer 1000 shockable gebeurtenissen per jaar verwacht. Daarbij gaat het in twee derde van de gevallen om mensen boven de 75 jaar. Van officieel 15.000 hartstilstanden naar maximaal 400 shockable hartstilstanden bij niet te oude, niet opgenomen mensen buitenshuis: het is een beschamende afgang.
Volgens dezelfde schriftgeleerden kunnen jaarlijks wel 1000 levens worden gered door AED’s. Dat cijfer is vermoedelijk het totale aantal shockable gebeurtenissen (de 1000 van hierboven). Community intervention studies die groepen getrainde helpers met en zonder AED vergelijken tonen een toename van de overlevingskans (tot ontslag uit ziekenhuis) met 10 procent: dat zijn er 40 tot 100 (als je ook de eeuweling schokt). Praktisch durven echter maar weinig leken een AED ook echt gebruiken.
Er zijn investeringskosten en onderhoudskosten. In ouder onderzoek bleek 55 procent van de geïnstalleerde AED’s niet meer te werken. De bestaande AED-toestellen werden zeer vaak teruggeroepen wegens fabricagefouten. In een enkele US-databank zaten 1150 cases waar de AED faalde en de patiënt overleed. Bedenk het: je zit bij een blauwer wordende patiënt, je krijgt het toestel met geen mogelijkheid aan de praat, de patiënt sterft. De FDA heeft de AED voorlopig goedgekeurd, ondanks hallucinante cijfers over falende toestellen, onder voorbehoud van verdere verbeteringen. Een werkende AED is kosteneffectief, op plaatsen waar (zeer) veel mensen aanwezig zijn en waar de auteurs voldoende aantallen gevleide aannames maken. Het programma van de Nederlandse Hartstichting om van Nederland een ‘zesminutenzone’ te maken, met voor iedereen een AED binnen de zes minuten bereikbaar, is dus op nationale schaal weggesmeten geld.
Dit is een mogelijke keuze: maak van heel Nederland een zesminutenzone of investeer eenzelfde hoeveelheid geld in meer ‘nachtzusters’ om demente bejaarden ’s nachts bij te staan. Toegegeven, over dat laatste kun je geen heroïsch televisieprogramma maken en de kosteneffectiviteit ligt ook lastig.

maandag 7 juli 2014

Een wijze vrouw krijgt haar kind niet gauw

Petra De Sutter, hoogleraar gynecologie, http://www.standaard.be/cnt/dmf20140706_01168948, antwoordt op mijn opinie, http://www.standaard.be/cnt/dmf20140703_01166278. Zij beschrijft mijn analyse als “demografisch en sociologisch”. Ik ben nochtans arts en epidemioloog.  Het centrale punt van mijn betoog is dat wijze vrouwen wijze beslissingen nemen, en daarom hun kinderen tussen de 25 en 35 jaren baren. Overal ter wereld – niet alleen in Scandinavië - negeren vrouwen oproepen van deskundigen om vroeger te bevallen. Misschien nemen jonge moeders verstandige keuzen over misschien de belangrijkste beslissing van hun leven. Als deskundigen het beter willen weten dan deze aanstaande moeders, is het een minimum dat ze de juiste cijfers gebruiken om vrouwen deskundig te informeren. Evidence based medicine (EBM) negeert opinies van deskundigen, en vraagt om feiten.

De Sutter schrijft “Ook hoge bloeddruk, suikerziekte en groeiachterstand nemen toe bij ‘oudere’ moeders. Dat dat allemaal wel meevalt, zoals Luc Bonneux schrijft, betwist ik. Deze risico’s zijn reëel en moeten worden meegenomen in het totaalplaatje. Helaas staat daar geen cijfer bij. Ik heb ooit zelf deze cijfers bij elkaar gezocht en neergeschreven in een peer reviewed artikel voor het enige Nederlandstalige topblad (Het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde). Het volledige artikel is voor iedereen te lezen op http://www.ntvg.nl/artikelen/verstandige-gezinsplanning-niet-te-laat-maar-ook-niet-te-vroeg-kinderen-krijgen/volledig. In tabel 2 vindt u de absolute kansen. In tabel 3 kan u dit vergelijken met de sociale schade door een vroege zwangerschap. Als u na de 40 zwanger wordt, riskeert u één kans op 20 dat uw eigen gezondheid wordt beschadigd en één kans op 20 die van uw foetus door zo laat te bevallen. Dat is niet weinig, maar 9 vrouwen op 10 krijgen een mooie baby en ondervinden geen gevolgen door zo laat te bevallen. Daarentegen, als u als tiener zwanger wordt, riskeert u minstens één kans op vier dat uw kind hierdoor “kansarm” is.

In tabel 1 staan ook begrijpelijke cijfers over de kans om zwanger te worden bij de leeftijd van kinderwens, met en zonder medische hulp. Petra De Sutter stelt het als een onvermijdelijkheid dat oudere vrouwen medische hulp inroepen. Maar wie heeft hen wijs gemaakt dat in vitro fertilisatie (IVF) een oplossing biedt bij natuurlijke veroudering? Geen epidemiologen, wel gynecologen. U kan zien dat de extra kansen op een kind bij een kinderwens bij infertiliteit op de leeftijd van 40 jaar met hulp door medische technologie 7% is. Als u meeneemt dat de kans op zwangerschap door goede ouderwetse seks in een vergelijkbare groep ook is toegenomen, blijft er amper 3% over. Negenentwintig op dertig vrouwen boven de 40 gaan door de hel van IVF procedures, met veel hoop, maar zonder toegenomen kans op succes. Zouden gynaecologen dit aan vrouwen vertellen? Petra de Sutter zou geloofwaardig zijn als ze pleit voor het stopzetten van terugbetaling van IVF procedures bij de leeftijd van 40 jaar, beter zelfs nog jonger. Aanvaarding van het biologische feit van veroudering zou veel valse hoop en veel ellende door falen van IVF bij oudere vrouwen voorkomen. Dat maakt het duidelijk. Een verstandige vrouw krijgt haar kind niet te vroeg, maar ook niet te laat. Als ze graag op oudere leeftijd zwanger wil worden, is dit risico best te nemen maar moet ze beseffen dat als het niet lukt, medische technologie haar niet kan helpen. Aanvaarding is dan een verstandiger strategie dan nog een eigen kind te willen.

maandag 23 juni 2014

Wat is een oorzaak van ziekte? Een korte cursus epidemiologie


Sir Austin Bradford Hill formuleerde de regels van ‘causatie’ of oorzakelijkheid van schadelijke factoren. Wanneer zeggen we dat stof A oorzaak is van ziekte X? We kunnen slecht gerandomiseerde trials organiseren over een schadelijke factor. De stelling dat "iets" een oorzaak is van ziekte steunt daarom noodzakelijkerwijze op observatie en niet op experiment. Deze regels van oorzakelijkheid zijn niet exact natuurkundig, maar zijn gebaseerd op geïnformeerd debat. Hill formuleerde negen regels, die elkaar overlappen. Toepassing van deze regels is essentieel bij epidemiologische bewijsvoering. Epidemiologisch bewijs wordt niet geleverd door cijfers, maar door helder debat over wat deze cijfers kunnen betekenen.

1- Tijdsverloop

De oorzaak moet optreden voor het gevolg. Roken werd vroeger aangeprezen als medicijn tegen astma: niet-rokers hadden vaker longziekten. Dat kwam omdat zowat iedereen rookte, behalve hij die al een longziekte had en echt niet tegen roken kon. De longziekte kwam eerst, dan pas het niet-roken. Dat lijkt nogal wiedes, maar tegenwoordig wordt van mensen die veel bewegen, ook beweerd dat ze gezonder blijven. Dat klopt, maar mensen die ziek te bed liggen, bewegen niet zoveel. De oorzakelijkheid ligt omgekeerd: mensen die ziek worden, bewegen minder. De ziekte kwam eerst, het minder bewegen later. De empirische evidence dat bewegen gezond is, is daarom niet sterk. Dat wil niet zeggen dat regelmatige beweging NIET gezond is. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Het is zeker een goed advies,  gebaseerd op overwegingen van redelijkheid, om zo lang mogelijk in beweging te blijven: use it, or loose it.

2- Kracht van het verband

In de oudste studies verhoogde roken de kans op longkanker zes- tot negenmaal; betere studies bij mensen die langer rookten toonden twintig- tot dertigmaal verhoogde risico’s op longkanker bij zware rokers. Dat is een verhoging van het risico met twee- tot drieduizend procent. Dit verklaren door toeval, is wel erg ver gezocht. Bij passief roken is het weergevonden verband tussen blootstelling (passief roken) en uitkomst (longkanker) twintig tot dertig percent, of ongeveer honderdmaal kleiner. Dat is niet veel en kan daarom worden veroorzaakt door andere factoren, die we ofwel niet kennen ofwel niet goed genoeg kunnen meten. Toeval is wel de meest voorkomende oorzaak van dergelijke zwakke associaties. Observationele epidemiologie kan risico’s onder de 50% niet betrouwbaar aanwijzen. Over het schenden van deze grondregel, kan je encyclopedieën met slechte voorbeelden vullen. Voedingsepidemiologie, die zowat iedere bestaand voedingsmiddel heeft gelinkt aan iedere vorm van kanker, is het triestigste voorbeeld van meuren in de groenbak van toeval. 

3- Dosis – response

Er is een relatie tussen de hoeveelheid waaraan iemand is blootgesteld, en de gevolgen van die blootstelling. Wie veel rookt, heeft een hogere kans op longkanker dan wie minder rookt. Vrouwen liepen een minder hoge kans op longkanker, maar ze rookten ook minder. De zwaarste rokers lopen de hoogste risico’s. Bij passief roken is dat lastig: de blootgestelde groep zijn bijna allen niet-rokende vrouwen van rokende mannen. Er zijn wel verbanden aangetoond met de duur van samenleven: hoe langer de partners samenleefden, hoe hoger het risico van de niet-rokende partner op longkanker.

4- De relatie moet consistent en coherent zijn (dat waren twee aparte regels bij Bradford Hill, maar het verschil is te subtiel)

Rokers moeten meer longkanker krijgen dan niet-rokers, overal ter wereld, niet alleen als ze Engels spreken of blank zijn. Het verband van roken met door roken veroorzaakte ziekten moet kloppen met andere bekende feiten. Bij niet-rokers, die blootgesteld worden aan tabaksrook, vinden we afbraakproducten van nicotine in het bloed. Er komt dus wel rook diep in de longen terecht. Die afbraakproducten vinden we terug aan doses van 1 per 1000 tot 1 per 100. Dat is consistent met een longkankerrisico dat honderdmaal kleiner is bij passief roken dan bij actief roken. Het is NIET consistent met het risico op hartziekten. Het risico op hartziekte bij actieve rokers is ongeveer 75% hoger, bij passief rokers ongeveer 25%, of driemaal lager dan bij actief rokenden. Dat zou betekenen dat indirect ingeademde tabaksrook ongeveer dertigmaal schadelijker is dan direct ingeademde tabaksrook. Dat wordt beargumenteerd, maar doorgaans met redelijk opzichtige circulaire redeneringen. Het lijkt al bij al weinig waarschijnlijk.

5- De relatie moet plausibel zijn.

Dat het inhaleren van de rook van brandende planten kanker kan verwekken, moet zelfs Ronald Fisher wel ooit hebben overwogen. In elk geval hebben experimentele dierproeven een weelde aan kankerverwekkende stoffen in sigarettenrook aangetoond. Bij passief roken klopt de relatie tussen blootstelling en longkanker, maar ze klopt niet in de relatie met hartziekte. Uitgeademde tabaksrook zou door passage door de longen van de roker dertigmaal schadelijker moeten zijn geworden dan de rechtstreeks ingehaalde rook. Dat is niet erg plausibel.

6- Alternatieve verklaringen moeten worden uitgesloten.

Alternatieve argumenten die het enorme verschil in longkankerrisico tussen niet-rokers en rokers proberen te verklaren moeten heel ver worden gezocht. In elk geval is de longkankersterfte fors beginnen dalen, twintig jaar nadat grote aantallen rokers hun verstand gebruikten en gingen stoppen met roken. Bij passief roken liggen de alternatieve verklaring wel erg voor de hand. In tegenstelling tot de volkswijsheid dat ‘tegengestelden elkaar aantrekken’ lijken partners in alles op elkaar behalve hun geslacht. Partners van niet-rokers lijken in alles op niet-rokers, partners van rokers lijken in alles op rokers, ook als ze niet roken. Partners van rokers zijn vaker zelf ex-rokers: ze delen de sociale status van de rokende partner en ook zijn mogelijke voorkeuren voor ongezonde levensstijlen. Lagere sociale status is de belangrijkste reden voor hogere sterfte aan hart- en vaatziekte: dat verklaart heel goed de waargenomen verschillen in hartziekte. Het idee dat je daarvoor statistisch kan corrigeren, illustreert beter statistische overmoed dan kennis van zaken. Wij kunnen niet corrigeren voor subtiele verschillen veroorzaakt door opvoeding, levenswijze, welvaart, cultuur, omgeving, sociale netwerken, enzovoort, enzoverder.

7- Diermodellen moeten de relatie bewijzen in het laboratorium.

Dat is gemakkelijk te bewijzen voor actief roken, en ook vaak gedaan. De bewijzen dat omgevingsrook dertigmaal gevaarlijker is voor het hart dan rechtstreeks geïnhaleerde rook zijn niet overtuigend, en zijn vermoedelijk ontstaan door selectieve publicatie van wenselijke resultaten.

8- De relatie moet specifiek zijn.

Dat is een van de zwakkere argumenten in de logica van Bradford-Hill. Het komt overeen met de argumentatie van de (nazi-)Duitse volksgezondheid dat roken typisch alle kankersoorten in de ‘rookstraat’ deed toenemen, van mond tot longen. Roken veroorzaakt echter ook kanker langs de ‘urinestraat’, waar toxische stoffen worden uitgescheiden door de nieren en ook langs de ‘eetstraat’, waar kankerverwekkende verbrandingsproducten terechtkomen in slokdarm en maag.
Het veronderstellen van specifieke relaties komt niet meer overeen met wat we weten over menselijke gezondheid. Dat is een open systeem. Dat betekent dat gezondheid gehandhaafd wordt door allerhande actieve afweer- en reparatiesystemen. Een aanval op de gezondheid kan daardoor complexe gevolgen hebben. Zelfs géén aanval kan gevolgen hebben: de hygiënehypothese verklaart dat astma en longziekten mee ontstaan door te weinig uitdagingen van de verdediging door aanvallen van buitenaf. Dat leidt tot hyperreactiviteit tegenover onschadelijke allergieverwekkende stoffen, zoals berkenpollen.


Epidemiologische bewijsvoering is als het invullen van een Sudoku: hoe meer lijnen gevuld raken, hoe zeker je van je stuk wordt. Het stond gauw overtuigend vast dat actief roken naast longkanker en chronische longziekten, ook het ontstaan van veel andere kankers en van hart- en vaatziekten bevorderde. Het is redelijk om te veronderstellen dat passief roken ook longkanker veroorzaakt bij de niet-roker. Er is weinig overtuigend bewijs dat passief roken hart- en vaatziekten veroorzaakt aan de waargenomen risico’s: verstoring door verschillende socio-economische status van niet-rokende partners van niet-rokers, vergeleken met niet-rokende partners van rokers, lijkt een krachtigere verklaring van de waargenomen verschillen. Of daar verder onderzoek naar moet gebeuren: wat mij betreft, zou ik daar geen geld voor geven. Er is meer dan voldoende bewijs om passief roken te regelen, zodat niet-rokers niet langer worden blootgesteld aan tabaksrook.


Referentie
Bradford-Hill, Austin (1965). "The Environment and Disease: Association or Causation?". Proceedings of the Royal Society of Medicine 58: 295–300.