vrijdag 23 augustus 2013

Total Body Scan

Via via bereiken mij allerhande berichten over de total body scan, zoals gepromoot door PRESCAN. Eindelijk wordt er voldoende agressief aan kankerpreventie gedaan, zodat alle mensen tijdig op de hoogte worden gebracht van ieder verdacht, mogelijk verdacht of mogelijk ooit verdacht letsel. In plaats van het preventieve onderzoek reductionistisch en peacemeal in te voeren (baarmoeder, borsten, dikke darmen, prostaat, huid, longen, hersenen, eierstokken, pancreas, nieren) screent PRESCAN holistisch de hele mens: alle organen, inclusief de portefeuille. Helaas spande PRESCAN de paarden voor de wagen, en vergaten ze de Nederlandse overlegcultuur. De eerste stap is het aanvragen van een rapport aan de universiteit. Het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van Rotterdam heeft voor deze doeleinden een prachtig computermodel ontwikkeld, het zogenaamde MISCAN. PRESCAN en MISCAN zijn vergelijkbare producten die de burger geven wat hij wil: bedrogen worden. Er moet hier wel genereus worden gedoneerd aan de universiteit, liefst in de vorm van onderzoeksfondsen voor een PhD of vier. Vermijd dat het de slimsten van de klas zijn, zodat jonge mensen hun carrière opbouwen op Total Body Scan kankerscreening – gauw kunnen ze niets anders meer en vinden ze elders geen zinvol werk. Als je een gezin te onderhouden hebt en je carrière ervan af hangt, zal PRESCAN zelf vol verbazing staan over de vele voordelen van de Total Body Scan, bewezen door academisch onderzoek met MISCAN en vastgelegd in tientallen publicaties in de Journal of Aggressive Cancer Prevention, de Journal of Total Body Scan Screening en de vele andere academische Journals die geld verdienen aan de ondernemende universiteit. De tweede stap is het lobbyen voor landelijk bevolkingsonderzoek bij de politiek. U hebt nu een academisch rapport met tientallen wetenschappelijke publicaties over de ontzagwekkende volksgezondheidsvoordelen van PRESCAN, en een groeiend aantal jonge wetenschappers op zoek naar emplooi. Uw doel moet zijn een landelijk thema-instituut te worden: zie http://www.nationaalkompas.nl/preventie/wie-doet-wat/. Een keer u dit doel hebt bereikt, zit u gebeiteld: u heeft nu een academisch en ambtelijk apparaat waar tientallen wetenschappers in de fuik zijn gezwommen. Hun carrière en loon hangt af van het voortbestaan en uitbreiden van de Total Body Scan. De gepubliceerde voordelen van de Total Body Scan worden steeds omvangrijker. De burger stelt verbijsterd vast hoe deze prachtige preventieve technologie slechts voorbehouden blijft voor de happy few, en hij eist gratis Total Body Scans voor ieder. De radiologen moet u niet wakker schudden: die weten zo wel wat jaarlijks een miljoen scans betekent voor de omvang van hun privé zwembad. De derde en finale stap is de Gezondheidsraadcommissie. Die volgt vanzelf. U moet geen angst hebben dat de Gezondheidsraad kritische of sceptische artsen zal uitnodigen: de Gezondheidsraad streeft naar consensus en wil dit niet laten verbrodden door kritische artsen. Zij kan nu putten uit een grote pool aan ambtelijke en academische experts in Total Body Scanning, die daarvan leven. De Total Body Scan is nu definitief een zegen voor de mensheid in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Er zijn wel enige problemen, maar die zijn goed hanteerbaar. Er zullen per total body scan wel enige te behandelen gezwellen te ontdekken vallen. Het MISCAN kankerscreeningmodel van het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg heeft ontdekt dat al deze gezwellen dodelijk zijn, zoals bij borstkanker. Waren ze niet behandeld, was de burger hieraan gestorven. U voorkomt zo werkelijk talloze kankerepidemieën, zoals dat ook is gebeurd door borstkankerscreening: een nieuwe zegening der mensheid. U moet daar de burger goed van doordringen: u redt hem ettelijke malen het leven. Dat werkt altijd. De capaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen zal wel enige malen worden overschreden, maar de meeste Nederlanders kunnen wel naar de naburige landen, België en Duitsland, waar overcapaciteit is. De meeste ziekenhuizen zijn verhulde geriatrieën: de bejaarden worden beter afgeschoven naar familie en thuiszorg, zodat de bedden weer gevuld kunnen worden met jongere, gezonde mensen die dankbaar zijn dat hen het leven is gered. Tot slot mag de groeiende capaciteit van ziekenhuisopvang in de jonge Aziatische economieën niet worden onderschat: Thailand, Maleisië, de Filipijnen. De verpleegsters zijn er bovendien veel aardiger: wie weet, groeit er nog iets moois, dank zij de Total Body Scan!