woensdag 11 februari 2015

Universiteit

Nederland wil bezuinigen op studiebeurzen. Ik ben geen voorstander van het vermenigvuldigen van universitaire titels en diploma’s. De numerus clausus op geneeskunde met een open aanbod in de gezondheidswetenschappen heeft geleid tot een vloedgolf gezondheidsbetweters allerhande die op zoek moesten naar een salaris en de zin van hun bestaan. Milde schattingen beschrijven dat 85% van het huidige medisch wetenschappelijk onderzoek onbenullig of waardeloos is.  De universiteit is een opgezwollen waterhoofd dat rotzooi produceert in dienst van wie het wil betalen. In het Prisma-onderzoek vonden Hak, Grobbee en anderen van het Utrechts Julius Centrum (Arch Intern Med 2005;165:274) dat griepvaccinatie bij de 65+ de totale sterfte en ziekenhuisopnames deed dalen met respectievelijk 50% and 48%. Griepvaccinatie voorkwam tien keer meer sterfte dan griep kan veroorzaken; het halveerde zowat het aantal opnames voor heupbreuken of knieprothesen. Dat is beter dan Kwakkedoris’ slangenolie. In Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention (OnlineFirst December 6, 2011) maakte het Nederlandse landelijke propagandateam voor borstkankerscreening verder propaganda voor borstkankerscreening. Deze kankerscreening bij 70 plussers deed volgens hen de borstkankersterfte met 84% dalen. Na wonderbaarlijke correctie voor zelfselectie. Het geciteerde betrouwbaarheidsinterval (71-91%) is een Chinese invulling van het begrip “betrouwbaar”: wat goed is voor de Partij. Een dergelijke spectaculaire sterftedaling zou uit alle sterftegegevens springen die Nederland vergelijkt met alle andere landen die niet systematisch screenen bij de 75+.  Onderzoekers hebben dit opgeschreven met droge ogen, reviewers hebben dit niet weggehoond en redacties hebben deze volstrekte nonsens gepubliceerd. Het hout van de wetenschap wordt massaal bewoond door houtwormen. De wetenschapsbladen bulken van de geperverteerde onderzoeksdesigns die leveren wat partij, regering en industrie van de auteurs verlangen: propaganda om meer te consumeren.  Wat telt, is geld: de enige universele waarde die de moderne ondernemende universiteit nog aanhangt.
De Engelstalige wiki over de Cochrane collaboration beschrijft deze als een onafhankelijke, niet-gouvernementele samenwerking zonder winstoogmerk van (gedreven) vrijwilligers.  Onafhankelijk, zonder winstoogmerk in dienst van de wetenschap: het klinkt als wat ik verwacht van de universiteit. Peter Gotzsche en Tom Jefferson, leiders van Cochrane studiegroepen, onderzochten en demonstreerden de systematische misleiding over mammografische borstkankerscreening en griepvaccinatie. Tom Jefferson toonde daarbij aan dat enige publicatie over griepvaccinatie in een toptijdschrift, en latere citatie hiervan, niet correleerde met enig objectief meetbare methodologische kwaliteit of met de omvang van de studie, maar met financiering door de industrie (BMJ 2009;338:b354). Het klinkt als wat ik verwacht van kritisch universitair onderzoek.

Van de huidige universiteit kan het me daarom geen barst schelen hoeveel of hoe weinig studenten ze tegen hoeveel of hoe weinig geld ze binnen haalt.  Ze produceert in hoofdzaak waardeloos of nutteloos onderzoek in dienst van de belangen van hun financiers. Jonge mensen opzadelen met grote schulden zal dat enkel erger maken. Voor de krachten van het goede nadenken over wie wat moet betalen, moeten ze nadenken over welke universiteit ze nog willen. Een goede brouwerij maakt uit gerst en hop lekker bier. Een goede universiteit maakt van begaafde jongeren kritische intellectuelen met een weidse, op feiten gebaseerde blik op de wereld. De huidige onderzoeksbureaus in dienst van staat en industrie jagen begaafde jongeren weg en maken van de middelmaat carrièristen op eeuwige zoektocht naar geld.

(Ook verschenen in Medisch Contact)