dinsdag 6 maart 2012

Tien reden waarom prostaatkankerscreening een medische fout is

Tien redenen waarom vroegtijdige opsporing van prostaatkanker met de serumbepaling
op prostaatspecifiek antigeen (PSA) medisch onverantwoord is.

1. de prevalentie van kleine, lokaal beperkte prostaattumoren is hoog bij autopsie van om andere reden overleden mannen.

2. de prevalentie van positieve screeningstestuitslagen is hoog in screeningsstudies.

3. een zesde van de patiënten met een negatieve resultaat (< 4 ng/ml) heeft wel prostaatkanker.

4. twee derde van de patiënten met een positief PSA-resultaat (> 4 ng/ml) heeft geen prostaatkanker.

5. de vele vals positieve PSA testen veroorzaken onaangename biopsieën met vervelende bijwerkingen.  Dergelijke biopsieën kunnen echter evenmin kanker bevestigen of uitsluiten.

6. welke kleine, lokaal beperkte tumoren ontaarden in agressieve prostaatkanker blijft onbekend, en is gedeeltelijk een onvoorspelbaar toevalsproces

7. de ingrijpende behandelingen wegens prostaatkanker gaan gepaard met frequente en ernstige complicaties. Zelfs als prostaatkankerscreening werkt, moeten vijftig mensen worden behandeld of anderszins opgevolgd voor prostaatkanker om één sterfgeval te voorkomen.

8. toenemende screening bij gezonde mensen verhoogt de kosten van de gezondheidszorg, door de overdiagnose van schijnziekte en overbehandeling.

9. sterfte aan prostaatkanker van mannen met kleine, lokaal beperkte prostaattumoren is laag, vergeleken met de sterfte door hoge leeftijd. Mannen met prostaatkanker overlijden vaker met dan door deze kanker.

10. de effectiviteit van prostaatkankerscreening is nooit te bewijzen. Daarvoor is het effect in bejaarde mannen te klein, en de noodzakelijke studies te groot.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten