zondag 10 januari 2021

Over mRNA vaccins

 reactie op https://www.blckbx.tv/videos/massa-vaccinatie-onnodig-en-roekeloos

Over mRNA vaccins

Luc Bonneux, zondag 10 januari 2021

 

Tsjah - de wereld is soms toch een beetje gek geworden.

 

Waarom deze Schetters dit doet is me niet erg duidelijk: hij zit op een hele andere tak van de vaccinatiesport. Het maken van vaccin volgens de klassieke methode die hij gebruikt kan (men is daar ook mee bezig) maar dan duurt het wel nog enige jaren vooraleer er voldoende vaccin is voor de hele wereld. Dat is het probleem geweest van deze methode, dat het omslachtig en tijdrovend was om grote hoeveelheden te maken. Bovendien zit er van alles in dat problemen kan geven (en ook heeft gegeven). Van daar ook de beruchte pandemische griepvaccins, die moesten toestaan om met minder vaccin meer mensen te vaccineren. In tegenstelling tot de mRNA vaccins waren die niet getest als nieuw vaccin, en nooit goedgekeurd door de FDA. Ze hebben aanleiding gegeven tot narcolepsie, gelukkig een zeer zeldzame aandoening. 

Andrew Wakefield: dat is deze man https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield. Ik was bepaald geschokt dat deze misdadige antivaxer werd geciteerd. Dit is een medische Trump. Wie deze man citeert, zet zich buiten het rijk van de ordentelijke wetenschapsbeoefening. 

 DNA codeert mRNA om op de ribosomen eiwitten te maken, hier "kroon"eiwitten die het coronavirus toestaan binnen te dringen in het lichaam. Die krooneiwitten lokken de immuunrespons uit, en maken zo antilichamen tegen deze eiwitten zodat het coronavirus niet meer binnen kan dringen. mRNA kan geen DNA maken, tenzij het een retrovirus is (voorbeeld HIV): dat heeft daartoe ook RNA dat codeert voor eiwitten die RNA kunnen vertalen in DNA (reverse transscriptase) en inbouwen (integrase) met sequenties in dat gecodeerde DNA die toestaan dat dat retrovirale vertaalde DNA wordt ingebouwd in het DNA van de gastheer. Hoe retrovirusen werken vindt u hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Retroviridae. Als u denkt dat vaccin mRNA dit ook kan: geef dan maar aan hoe. Met genetic engineering bedoelen we het invoeren van sequenties DNA in het gastheer DNA op diverse wijzen. mRNA alleen kan dat niet. Het algemenee probleem van mRNA was net dat het snel wordt afgebroken door ribonucleases, die daarvoor dienen.

 mRNA vaccines zijn voordien getest in mensen, voor vier infectieziekten: rabies, influenza, cytomegalovirus en Zika. De covid mRNA vaccins zijn getest door Pfizer op een 43500 mensen (de helft kreeg een placebo), en door Moderna, ook een RNA vaccin, op 30000 mensen. Samen meer dan 36000 mensen hebben dus een covid vaccinprik gekregen. Dat zijn geen triviale aantallen. De ontwikkeling heeft 30 jaar geduurd met dierproeven: het idee is fantastisch, maar niet gemakkelijk uit te voeren omdat RNA onmiddellijk wordt afgebroken door de alomtegenwoordige ribonucleases die zorgen dat mRNA niet blijft eiwitten afdraaien. RNA vaccins bevatten enkel RNA en banale vetten om te zorgen dat het in de cel geraakt zonder onmiddellijk te worden afgebroken. RNA blijft niet aanwezig in de cel: het probleem is net dat het te snel weer wordt afgebroken door de ribonucleases. Onderdeel van de angstzaaierij is het angst aanjagen met onvoorziene problemen op de lange termijn. Je kan de afwezigheid daarvan niet bewijzen op mensen (het is nog nauwelijks gebruikt als vaccin), wel op korter levende dieren. De mRNA zijn nu uitgerold op grote aantallen zonder problemen.

Immuunreacties waren een probleem, die de ontwikkeling van RNA vaccins lang hebben gehinderd. Die zijn nu onder de knie, door modificatie van het mRNA die het immuunsysteem geen aangrijpingspunt meer bieden. Ernstige allergische reacties komen voor, maar zijn waarschijnlijk gericht tegen een ook in medicatie vaak gebruikt lipide dat als “vrachtwagen” het mRNA binnenbrengt in de cel en beschermt tegen te snelle afbraak. Op nu 272000 gevaccineerde mensen in de USA waren er 6 acute allergische reacties. Dat is vergelijkbaar met andere vaccins. De claim dat RNA vaccins auto-immuunziekte kan induceren wordt niet ondersteund door mainstream wetenschap: https://apnews.com/article/fact-checking-afs:Content:9889529642. Dat mRNA op één of andere manier in het lichaam zou kunnen blijven is onzin: mRNA wordt afgebroken door ribonucleases.

 Schetters verwijst naar een ander nieuw type van vaccins dat werkt met een afgezwakt verkoudheidvirus, bvb dat van Johnson en Johnson. Die methode is niet zo nagelnieuw als gesuggereerd en wordt nu succesvol ingezet tegen ebola. Het JnJ vaccin wordt getest op 60000 mensen.

 Schetters beweert dat mensen gewoon immuun zijn. Op basis waarvan, dat zegt hij niet. Het is aan Schetters om dan te verklaren hoe de tweede golf zo intens kan zijn in zoveel landen, bij zo wijd verbreide immuniteit. Ook in België (nog steeds koploper in de wereld) of in Stockholm. Het is die onverwacht hevige tweede golf die de Zweed Tegnell in moeilijkheden heeft gebracht. Hij is daardoor overvallen – zoals overigens zowat alle andere virologen, behalve zij die onafgebroken “wolf” roepen.

 Misschien komt de aap uit de mouw van Schetters als hij het heeft over de traditionele vaccins – hij vermeldt zelfs een vergelijkbaar procedé als de beruchte Pandemrix vaccins, die nooit degelijk zijn getest en in verband werden gebracht met narcolepsie (https://www.fagg.be/nl/news/news_pandemrix_narcolepsie_juillet_2011). Bij succesvolle introductie van de mRNA vaccins belanden de traditionele vaccins in de vuilbak van de geschiedenis. Dat vindt Schetters, die deze ontwikkelt, mogelijk niet plezant.

 Er is nu veel onderzoek naar de sterfte, veroorzaakt door covid-19. Dit is een exponentiële curve die gelijk loopt met de ouderdomssterfte. Op jongere leeftijd is die heel laag, maar niet nul. U loopt het komende levensjaar een risico om te overlijden – kanker, infarct, hersenbloeding zijn de belangrijkste. Bij een infectie door sars-2 lijkt dit sterfterisico te verdubbelen – op eender welke leeftijd. De totale oversterfte in BE is momenteel in de orde van grootte van 20.000 personen – op een verwachte jaarlijkse sterfte van 105000 (dacht ik). Het potentieel is minimum 50.000, maximum een veelvoud hiervan. In heel Europa (ook in Zweden, en dat is nooit anders geweest), werden daarom zware schadelijke maatregelen genomen of ondersteund door democratisch verkozen politici. Je kan het nut daarvan ontkennen, maar niet het feit dat het  zo is. Je kan evenmin ontkennen dat de ICU bedden vol liepen – en dit niet (meer) met mensen uit woonzorgcentra, vernam ik, want die blijven gelukkig in WZC. Je kan niet ontkennen dat in Londen de noodtoestand is uitgeroepen op basis van vollopende ICU.

 Het onderzoek van Pfizer verliep volgens een protocol met op voorhand gedefinieerde eindpunten volgens het principe van een nested case controlstudie. Om het onderzoek snel te kunnen doen verlopen is de definitie van casus “mild”: symptomen plus een positieve PCR test. Schetters herdefinieert dat naar “severe covid-19”. Dat mag, maar is niet conform het studieprotocol. Hij zegt dat het er in totaal 4 waren en besluit daaruit dat het vaccin onvoldoende effectief is. In het NEJM artikel staat 10, 9 in de placebo groep en 1 in de vaccingroep, veel te kleine aantallen maar conform de effectiviteit van 90%. De duur was nu 2 maanden: een specifiek onderzoek naar enkel severe covid-19 zou twee jaar vergen. De studie loopt nog twee jaar – maar dat zou toch een probleem vergen voor onze economie, gezien de lockdowns. De incidentie in de placebogroep bedroeg 0,75% per 2 maanden – in de rustige periode van juli tot begin november, na de eerste en voor de tweede golf.

Wat Schetters juist bedoelt met “weerstand” is niet duidelijk – het lijkt er op dat hij dat begrip gebruikt om aan te duiden dat niet iedereen ziek wordt en dat niet iedereen die ziek wordt, erg ziek wordt. Gelukkig maar. Dat wil helemaal niet zeggen dat deze mensen deel uitmaken van kudde-immuniteit: ze kunnen het virus krijgen en doorgeven. Morbiditeitscijfers zijn moeilijker weer te vinden, de sterftecijfer per infectie staan nu op 0,01% (20-25 jr), 0,1% (40-45 jr), 1% (60-65 jr), 10% (80-85 jr). In een populatie varieert het gemiddelde dus tussen 0,3% (jonge bevolkingen), 0,6% (China), 1,6% (verouderende Europese bevolkingen). In BE staan we nu bij een oversterfte van 20.000 doden, en nog heel ver van herd immunity.

 Schetters schuift heel veel verantwoordelijkheid in de schoenen van de minister van volksgezondheid. Dit vaccin is (provisioneel) goedgekeurd door FDA, EMA en het Britse HRMA (hoog aangeschreven). Hij suggereert dat deze organisaties gevuld zijn met onverantwoordelijke deskundigen die niet weten waar ze mee bezig zijn, dit op basis van een speculatie (lange termijnscomplicaties) die dertig jaar ontwikkeling blijkbaar negeert.

Het wordt helemaal te gek wanneer Schetters overschakelt op ivermectine, het allerlaatste wondermiddel in de strijd tegen corona. Dat zou best een nuttig product kunnen zijn, te testen in een mum van tijd op een voldoende aantal patiënten, opgenomen op ICU (wat nu ook gebeurt – resultaten komen). In afwachting hiervan is dat de allerlaatste hype in social medialand.


2 opmerkingen:

 1. Beste Luc, blijkbaar is ook bij jou de doodsangst voor dit virus op je kritische vermogens geslagen. Van je aannames zijn er vele onjuist. Je kunt het terugvinden in mijn draadjes, allemaal geschraagd met wetenschappelijk onderzoek in biomedische tijdschriften met een goede tot zeer goede reputatie.

  https://twitter.com/hommel_b/status/1347875203116896258

  https://twitter.com/hommel_b/status/1347679463367200772

  https://twitter.com/hommel_b/status/1348047433633329157

  Je hoeft mijn stukjes niet te lezen, maar lees gewoon de referenties. En echt Luc, dat jij hier nu gebruikt maakt van een relatief risico om mensen angst aan te jagen, schaam je! Een relatief risico van 2 bij een heel laag absoluut risico blijft een heel laag absoluut risico en dat weet je zelf donders goed!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Met dank voor de uitvoerige toelichting die aan het denken zet. Jammer dat woord en tegenwoord nooit ingang gevonden heeft in de mainstream media. Geloofwaardigheid is in deze volledig zoek geraakt door tunnelvisie en gebrek aan wetenschappelijke tegenspraak.Lockdowns zijn intussen al teruggefloten door de WHO maar politici (democratisch deficit) blijven volharden in de boosheid, maatregelen opleggen om een virus te controleren dat niet te controleren valt. Blijft ook de vraag waarom een vaccin uberhaüpt nodig is ? Prof Sucharit Bakhdi heeft daar een uitgesproken mening over (en heeft wel degelijk een onbesproken reputatie) : een vaccin dat ontwikkeld wordt en het mortaliteitscijfer nauwelijks of niet naar beneden haalt is een compleet overbodig vaccin

  BeantwoordenVerwijderen